Frågor och svar

GENERELL PRODUKTINFORMATION

Vad står Stop Hémo för?
Det står för stoppa (Stop) blödningen (Hémo).

Vad är Stop Hémo tillverkat av?
Stop Hémo består av den verksamma komponenten kalciumalginat, vilket sin tur är extraherad från havsalger.
Det finns ca 25000 arter av alger (gröna, bruna och röda). Brunalgen är den vanligaste. En sort av brunalg (finns ca 250 arter av brunalgen) är speciellt lämpad för blodstoppande och läkande, den som finns i Stop Hémo. Arten heter barkig fingertång (laminaria hyperborea på latin) och växer utmed Norges och Chiles kust..

Hur fungerar Stop Hémo?
När produkten kommer i kontakt med blod sker en utväxling av Stop Hémo kalciumjoner och sårets natriumjoner. Processen säkerställer bildande av en nätliknande struktur som möjligör och underlättar att blodet stelnar.

Fungerar det verkligen?
Under många sekler har sjömän känt till vissa havsalgers blodstillande effekt. Under mitten av artonhundratalet utarbetade en engelsk kemist, Mr Stanford, en metod att extrahera den verksamma substansen – kalciumalginat – samt påvisade dess blodstillande effekt.
Idag har kliniska studier även visat att kalciumalginat har en god absorberande förmåga och att den underlättar den naturliga koagulationsprocessen vid akuta och kroniska sår. Eller, varför inte bara prova!

Vad används Stop Hémo till?
Framför allt näsblod, men även ytliga sår som skär-, rak-, stick-, skrubb- och vätskande brännsår.

Är produkten säker att använda?
Stop Hémo har tillverkats och sålts sedan 1949, i över 200 miljoner förpackningar. Så kallade biverkningar är 1/10 miljoner och beror ofta på s k handhavandefel.

HUR ANVÄNDER JAG STOP HÉMO?

Ska man ta bort fiberrester som finns kvar i såret efter vi tagit bort vadden?
Nej! Fiberresterna kommer att försvinna inom kort, så låt dessa rester sitta kvar för att inte orsaka ”återblödning”.

Kliar Stop Hémo?
Stop Hémo innehåller spårämnen av tensider vilken kan ha effekt.

Kan jag vara allergisk mot Stop Hémo blodstillande vadd?
Stop Hémo innehåller spårmängder av ytaktivt ämne och kan orsaka överkänslighet hos vissa känsliga patienter.

Hur länge kan jag ha kvar vadden på såret/i näsan?
Maximalt i 24 timmar.

Vadden verkar fasta i näsan! Hur kan jag motverka ”återblödning”?
Om vadden inte går lätta att ta bort beror det oftast på att fiberna torkat. Då kan du återfukta vadden med lite saltlösning.

Kan man klippa i vadden?
Nej. Om du vill ha mindre mängd vadd är det enklast att fukta den med saltlösning. Använd inte vatten!

Kan jag används produkten på spädbarn?
Stop Hémo kan användas både på yngre barn och spädbarn. Om näsblod råder kan du använda saltlösning för fuktning och sedan tvinna vadden så att den blir kompakt nog att passa en mindre näsborre.

Ska man använda vadd som har legat utanför ”påsen”?
Nej, om ”påsen” är öppnad så är Stop Hémo inte längre steril.