Algol Pharma AB

 

 

 

Pressmeddelande 2015-01-12

Alger som stoppar blodflödet – gammal nyhet för 1800-talets sjömän. Nu på svenska apotek.

Allt är inte mysigt med jul och att kura inne i kylan. Vinterns förkylningar och den torra inomhusluften ökar risken för näsblod, något helt ofarligt men nog så besvärligt. På svenska apotek finns en relativt okänd men snabb hjälp, nämligen vadd av naturligt kalciumalginat, utvunnet ur brunalger. Redan under 1800-talet krossade sjömän sådana alger för att stoppa blödningar.

Vissa gör det oftare än andra. Orsakerna kan variera. Men alla har vi nog haft näsblod någon gång. De flesta upplever det som irriterande, besvärligt och kanske också lite läskigt, speciellt för de yngre.

Näsan fyller många funktioner, bland annat är den ett filter och ett luktorgan. Näsan är också en värmeväxlare som ska se till att den luft du andas in får samma temperatur som i de nedre luftvägarna. För att värma upp luft och fukta kall och torr vinterluft krävs det att nässlemhinnan har mycket blodkärl som värmer upp luften. Men, mycket blodkärl innebär också stora blödningar om slemhinnan skadas.

Näsblodet kan komma från antingen främre delen av näsan, vilket är vanligast. Blödning från näsans bakre del är ovanligare och mer allvarligt. Näsblod kan bero på mycket. Ofta kommer det i samband med förkylningar då näsans slemhinna är skör och irriterad. En nysning eller om du snyter dig hårt kan framkalla näsblod. Näsblod kan du förstås också få av slag mot näsan eller om du petar i den. Blödning från näsan kan även bero på högt blodtryck, nässpray innehållande kortison eller att du tar blodförtunnande medicin eller värktabletter med acetysalicylsyra.Stop-Hemo Algol Pharma

Det cirkulerar många olika råd om hur man får stopp på näsblod. Du ska luta dig framåt eller bakåt, klämma vid näsroten eller vid den mjuka delen av näsan etc. Att hålla för näsan i 10 till 30 minuter är andra råd. Försök att göra det på ett barn!

Vetenskapliga belägg för vad som är bäst för att stoppa blödning ur näsan är svårt att hitta. Men det finns hjälp på svenska apotek, nämligen vadd av naturligt kalciumalginat, utvunnet ur brunalger. Vadden heter StopHémo och kan vara bra att ha hemma. Att brunalger kan stoppa blodflöde är kanske en nyhet för oss men under århundraden har sjömän använt krossade alger för att lägga på sina sår. Under 1800-talet lyckades en engelsk forskare, Edward Stanford, utvinna den aktiva substansen. Vid kontakt med blod, släpper kalciumalginat (Ca++) sina joner som främjar trombocytaggregationen och förkortar koagulationstiden. Kalcium förstärker också effekten av de viktigaste cellerna i sårläkning.

För mer information kontakta gärna
Jonas Grytberg, Business Manager, Algol Pharma, mejl: jonas.grytberg@algolpharma.se, tel: 070-222 06 86