För sjukvård

Blodprov och kanylstick

StopHémo, blodstillande vadd, är en naturprodukt, med mycket bra blodstillande och absorberande egenskaper.

StopHémo, blodstillande vadd, kan användas efter penetration av blodkärl med
t ex kanyl då blödning uppstår som är svår att stoppa.

Så här används StopHémo, blodstillande vadd:

1. Efter penetration av blodkärl när t ex kanyl avlägsnats lägger man på StopHémo blodstillande vadd (A) och därefter en rund tork (B) / alternativt sedvanligt avslutningsmateriel och trycker med fingrarna under fem till åtta minuter.

tuss_ba

2. Därefter lossas torken (B) alternativt sedvanligt avslutningsmateriel och StopHémo blodstillande vadd (A) försiktigt. Det gör ingenting om mikrofibrer från vadden fastnar i såret – de resorberas under sårläkningen).

Ett förband appliceras över såret.

Hemodialys

StopHémo, blodstillande vadd, kan användas vid avslut av hemodialys då man av erfarenhet vet att blödningen är svår att stoppa efter det att nålarna avlägsnats.

Så här används StopHémo, blodstillande vadd efter dialysen:

1. När nålarna avlägsnats lägger man först på StopHémo blodstillande vadd (A) och därefter en rund tork (B) / alternativt sedvanligt avslutningsmateriel och trycker med fingrarna under fem till åtta     minuter.

tuss_ba

2. Därefter lossas torken (B) alternativt sedvanligt avslutningsmateriel och StopHémo blodstillande vadd (A) försiktigt. Det gör ingenting om mikrofibrer från vadden fastnar i såret – de resorberas under sårläkningen).micro_dbc

3. Ett runt plåster (C) appliceras över såret och ovanpå en rund tork vilken fästs med mikroportejp (D) / alternativt sedvanligt avslutningsmateriel. Dessa avlägsnas av dialyspatienten själv efter ett par timmar.

För dialyspatienter där man bedömer att blödningen kan sätta igång igen ersätter man plåstret med StopHémo blodstillande vadd.

 

Stoppa näsblod
Ytliga sår
Brännsår
Skärsår
Raksår